SMART MEDIA DASHBOARD

SMART MEDIA DASHBOARD

Το ψηφιακό εργαλείο που αποτυπώνει τις ανάγκες, τις συνήθειες και τις προτιμήσεις των αναγνωστών

Το Smart Media Dashboard απαντά με συνολικό, χρηστικό και έξυπνο τρόπο στην ανάγκη των Μέσων Ενημέρωσης και των δημοσιογράφων να γνωρίζουν ποιοι, πότε και πώς διαβάζουν τις ειδήσεις που δημοσιεύουν. Το έργο Smart Media Dashboard έχει στόχο την καταγραφή, ανάλυση, αξιολόγηση και παρουσίαση μετρικών στοιχείων που αποτυπώνουν την απήχηση και τη διαδρομή των δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο. Αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο για τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς, τους δημοσιογράφους, τη διαφημιστική αγορά όπως και τους υπόλοιπους επαγγελματίες του κλάδου, καθώς αποτυπώνει τις συνήθειες των αναγνωστών ενημερωτικών δημοσιευμάτων.

Το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας καταγραφής, ανάλυσης και αξιολόγησες μετρικών στοιχείων απήχησης δημοσιεύσεων (SmartMedia Dashboard)» (Κωδικός έργου: ΚΜΡ6-0254725) υλοποιείται στη Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»2014-2020».

ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΕΣΠΑ